STOCKHOLMSPROGRAMMET. I januari 2007 inleddes ett arbete för att skapa ett nytt samarbete rörande rätts- och inrikespolitik i EU. Nu i juli kommer ett förslag läggas fram; en mutant inriktad på förföljelse och hårdare tag mot invandrare, kombinerad med starkare och gemensam övervakning av internet och annan kommunikation. Namnet kommer bli "Stockholmsprogrammet", döpt efter huvudstaden i det ordförandeland som driver igenom det.

AGERA!

Demonstration i Humlegården, Stockholm, 15/7 kl. 17.00. Mer info här»

Demonstration på Södermalmstorg, Stockholm 15/7 kl. 17.00 Mer info här»

SKICKA MEJL

Migrationsminister Tobias Billström (m) nås per mejl här»

Justitieminister Beatrice Ask (m) nås per mejl här»Programmet vill genomföra stora förändringar, populärt omskrivet till "förbättringar" eller "förenklingar" inom EU. Förslagen är fortfarande ofärdiga, men rapporten läckte till den brittiska tidningen The Daily Telegraph och ligger sedan dess uppe för allmän beskådan.

Huvudmålet för övervakningen är att skapa ett "euroatlantiskt samarbete inom frihet, säkerhet och rättvisa" (från början ...och integritet). Frihet är här ett strösselord; fokus ligger på säkerheten mot den reella eller imaginära fienden, som uppenbarligen blir större av att all säkerhetsinformation ska delas mellan medlemsländerna i EU ...och USA.

För Sverige blir detta extra behändigt då vi genom utökningen av Försvarets Radioanstalts befogenheter och andra övervakningsinitiativ nu har betydligt mer information om våra medborgare att dela med oss av.

Övervakningen inom EU ska standardiseras, harmoniseras (röja bort legala hinder inom vissa medlemsländer) och utökas byråkratiskt genom SitCen (från Situation Center), ett organ för att gemensamt samla in information om medborgarna. Denna information kan även utökas genom ökad registrering av fingeravtryck och regnbågshinnor.

Men all denna "säkerhet" måste ju ha ett mål också. De europeiska folken har allt svårare att se terrorister som orsak till att ge upp sitt privatliv och sina medborgerliga rättigheter, så Stockholmsprogrammet har ett till fokus: "att bekämpa den illegala invandringen".

Med ökad registerföring av den europeiska befolkningen blir det lättare att veta vilka man ska slänga ut, samtidigt som man "underlättar", "förbättrar", "harmoniserar" - välj vilket ord du vill - för länderna genom att utöka befogenheterna för Frontex,
organet för gränssäkerhet.

Det som började som en organisation för samarbete har nu blivit en egen gränsvaktsstyrka med 20 flygplan, ca 30 helikoptrar och 100 andra fordon - och denna ska nu växa för att kunna jaga fler flyktingar runt om i Europa.

Gruppen som arbetat fram förslaget, bestående av 10 personer varav två, på grund av det då kommande ordförandeskapet, är justitieminister Beatrice Ask (m) och migrationsminister Tobias Billström (m) har även en "önskelista" för framtida "reformer". I den ingår bland annat:
  • Ett europeiskt individregister och brottsregister
  • Ökad sattelitbevakning
  • Gemensamma utvisningsflyg
  • EU-sponsrade flykting- och interneringsläger i icke-EU-länder
  • Ökat samarbete med säkerhetsindustrin
  • Ökad använding av militär i flyktingsutvisning
Vad är då "förankringen" av detta projekt hos medborgarna? Jo: Ett online-formulär, med förbestämda svarsalternativ, som gjordes på en av EUs hemsidor i höstas. 770 personer svarade.

Vad är då kommentarerna från alliansregeringen? Då Ask och Billström varit med och arbetat fram detta absurda monster blir det förstås inget mer en tomma ord. I ett pressmeddelande gick de förra månaden ut och flosklade loss; Beatrice Ask talade om "ett tryggare och öppnare Europa", och Billström om ett "rättsäkert" asylsystem.

Stockholmsprogrammet måste stoppas. Kraven på ett stopp av övervakningssamhället har uppenbarligen inte gått fram. Bönerna om solidaritet med samhället mest utsatta har mött döva öron. Oavsett om man brinner för medborgerlig frihet, alla människors lika värde eller demokratiska värden i sig är Stockholmsprogrammet ett illa dolt hån.

Och det bär vår huvudstads namn. Om Stockholmsprogrammet går igenom kommer Stockholm under de kommande åren bli synonymt med massövervakning, immigrantförföljelse och ett lysande förakt för mänskliga rättigheter både hos medborgare och hos asylsökande.

Förslaget ska antas i december 2009. Låt det inte ske. Inte i vårt namn.

Vidare läsning:
Mer information:

Andra har också skrivit intressanta grejer om , , , , , , , , , , , .
______________________________________________________