SJÄLVSATIR. Petad från partisekreterarposten, återuppstånden som ordförande i utrikesutskottet. Ja, det är såklart Sofia Arkelsten vi pratar om.
Nu står det klart vad Sofia Arkelsten, som varit riksdagsledamot sedan 2006, ska ägna sig åt. Moderaternas förtroenderåd, där Fredrik Reinfeldt är ordförande, har på sitt möte nu i eftermiddag beslutat att förorda henne till uppdraget som ordförande i utrikesutskottet, erfar SvD.
Och i och med detta har Alliansen gjort satir av sig själva och övriga kommentarer från redaktionen känns överflödiga. Men vi har våra misstankar om varför Arkelsten är lämplig i utrikesutskottet. Hon är ju känd för sin förkärlek till utrikesresor. Gärna bjudresor, så klart.
Går det motsatsen till bra i den nya rollen som ordförande går det ju dessutom att trycka på *delete history*. Enligt tradition.