VÄNSKAP.  Det gäller att passa på när man har makten. Sydsvenskan:
Två kommunikationskonsulter – och goda vänner till de borgerliga politikernas chefsstrateg – har fått uppdraget att utforma Region Skånes nya varumärke. Deras bolag saknar avtal med regionen, men anlitas enligt källor till Sydsvenskan ändå på beställning av den högsta politiska ledningen.
Beredningens uppgift är att ta fram en kommunikationsstrategi för Region Skåne, för hur regionen ska marknadsföra sig utåt och kommunicera inom organisationen.
I beredningen sitter regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) och den styrande femklöverns chefsstrateg, Sofia Nerbrand, liberal debattör och tidigare chefredaktör för det liberala magasinet Neo.
Hon har nära kopplingar till konsulterna på Hypnosis. Tillsammans med Nerbrands make, författaren och debattören Johan Norberg, har de fyra startat ett sällskap "för att sprida upplysning", Polarissällskapet. De är även goda vänner och umgås privat.
– Det är ingen hemlighet att vi är kompisar, säger Sofia Nerbrand.
Att rekrytera sina vänner till PR jobb tycks vara en moderat grej. Även i Stockholm valde stadsdirektör Staffan Ingvarsson att rekrytera sin vän, som även råkade vara tidigare stabschef för moderaterna. Så slutsatsen är att skall man få prestigefyllda PR uppdrag är det bra om man känner en moderat som styr ett landsting.