I sin medlemstidning ”Medborgaren” (något som snarare liknar ett livstilsmagasin) sprider Moderaterna, i ett tappert försök att försvara det fria skolvalet, osanningar om pedagogik.

Myten är att olika människor har olika sätt att lära sig som går att passa in i bekväma  såsom: ”den kreativa”, ”den visuella” eller ”den auditiva”. Med hjälp av denna myt vill de försvarad fria skolvalet.

”Barn är olika.
Därför behöver olika barn olika typer av undervisning och pedagogiskt stöd.
Ditt barn har rätt att gå i en skola som passar just hans eller hennes behov, och som kan hjälpa honom eller henne att nå sina drömmar.
Därför behövs det fria skolvalet.”

Forskningen håller dock inte med.  Den säger att anpassad undervisning efter dessa grupper ger negativ, eller i bästa fall neutral effekt på undervisningen. Till Skolvärlden säger universitetslektorn Jan Håkansson att:

”Vi försöker hitta enkla lösningar – men det finns inga. Vad vi kan göra är att hitta förståelse för hur eleverna tänker och försöka haka fast det i den nya kunskapen.”

Precis som Jan Björklunds besatthet med katederundervisning, går Moderaternas utbildningspolitik helt mot rådande forskning.

Allt för att försvara det katastrofala fria skolvalet.