​Efter att utredningen om vinster i välfärden släpptes har borgligheten gnällt om att regeringens vinstkritik skulle vara “ideologisk”, alltså inte handla om den så kallade verkligheten (som borgerlig vård och omsorg alltid gör).

Vad är deras neutrala, faktabaserade alternativ? Vi tar en titt på Helsingborg.

2015 bestämde de styrande blågröna att privatisera fyra vårdboenden i Helsingborg.

Två rikskapitalägda vårdjättar, Attendo och Vardaga skulle dela på de fyra vårdboenden.

Trots att Vardaga missade kvalitetskraven två gånger såg inte Alliansen något problem med privatiseringsplanerna. Maria Nilsson (C), vård- och omsorgsnämndens ordförande, var positiv:

- Alla företag utvecklas hela tiden och vi tror att det går bra. Vi tror att det kan höja kvaliteten på vårdboendena. Dessutom är det är en fråga om valfrihet.

I november 2016 var det klart att 95 av de cirka 250 medarbetarna på de fyra äldreboenden skulle stanna kvar i kommunal anställning. De tackade nej till att jobba för de privata vårdjättarna helt enkelt.

I december var det äntligen dags för verkställandet. Då fick Brita Pyk, 100 år, som bor på en av de äldreboende som nu blivit Attendos, nog. Maten hade blivit sämre och aktiviteter indragna. Attendo hade inte följt avtalet. Flera boende och anhöriga var missnöjda. Det ser inte bättre ut på Vardagas boende. Toaletter är smutsiga och det är svårt för de boende att få hjälp.

Nu står fyra LSS-boenden på tur. Dessa övergår i Attendos drift den 1 maj,

Vad betyder ”kvalitet” och ”valfrihet”, som den blågröna majoriteten ville nå med sina privatiseringar?

Ingen vet, och det går inte heller att kräva någon mätbar kvalitet. I februari valde Helsingborg att inte kräva minimibemanning för privata vårdboenden. I avtalet mellan staden och Vardaga finns varken exakta siffror på hur många anställda det ska finnas eller hur mycket ska de jobba. Enligt vård- och omsorgsnämndens ordförande Maria Nilsson (C) var det inte aktuellt med obligatoriska krav i avtalet. 

Helsingborgs blågröna majoritet driver en ideologisk linje för privatiseringar mot brukarnas, de anhörigas och personalens vilja. Så här ser det ut när högerpartier låter ideologin gå före all vett och sans. 

Som en boendes anhörig berättar till SVT: det är inte så roligt om de har bajsat ner sig och sitter och får vänta en kvart.