Centerpartiet presenterade idag förslag på att öka satsningarna på biobränsle för flyg. Annie Lööf har tydligen inte lärt sig av sina misstag från sin intervju med Svenska Dagbladet.

”Det här en satsning för grönare flyg och bättre klimat”

Det enda problemet är att enligt beräkningar från Kungliga Tekniska Högskolan och Greenpeace, så kommer inte biobränslen minska flygets klimatpåverkan. Det kommer bara hålla den på samma nivå som den är nu. Samtidigt fortsätter Annie Lööf vara motståndare till flygskatten, men det kanske skulle hjälpa klimatet för mycket för Centerpartiets smak.

Centerpartiets klimatpolitik är alltså lika verkningslös som vanligt.