(Mall)iansen - sätter standarden för resten.
KRISEN INOM ALLIANSEN. Under partiledardebatten i riksdagen under onsdagen var Fredrik Reinfeldt tydlig med att påpeka att man inom Alliansen visst tyckte olika. Ett tecken på att något verkligen är ett problem brukar kunna vara att man känner sig obligerad att tala om att det inte alls är det.

Som när Anders Borg var tvungen att stå i TV och säga att han inte alls var populist som skällde på bankerna när det hade varit uppenbart länge för de flesta att det var just det han var. Eller när Kent Persson var tvungen att säga att han inte alls stal Kristdemokraternas idé om en ny myndighet. Eller när Sofia Arkelsten inte alls menade egentligen att hon trodde att Moderaterna varit drivande i frågan om allmän rösträtt, eller visst ville lagstifta om partifinansieringen.

Splittringen i Alliansen har varit känd länge, men först nu bråkar man i media - offentligt och öppet för alla. Och i de lägen Göran Hägglund, som nu representerar ett parti som har blivit så tillintetgjort i Allianssamarbetet att det knappt finns längre, tidigare höll tyst är det nu annat liv i skällan.
Moderaterna har tjänat på att vara uttrycket för alliansen i kraft av sin storlek. Det är vi andra som tagit stryk under resans gång, säger han.
Reinfeldt förklarar det hela. Det finns helt enkelt inte utrymme att tycka lite olika.
Vid sidan av att bära regeringsmakten lämnas lite utrymme till att partier kan tycka lite olika. Jag tror svenska folket har sett att vi förenar det med att också kunna ta gemensamt ansvar för beslutsfattandet, säger han.
Han understryker också att det inte är någon mening för småpartierna att ens försöka mer:
I nästan två år efter valet 2010 har partierna själva och många som kommenterar svensk politik sagt att de måste få profilera sig lite mer. Det får man nog säga att de också har gjort och jag tycker att det möjligen var begränsat vilken framgång som fanns med den metoden.
I någon mån får man också ge Reinfeldt rätt. Moderaterna är ca 2/3 av Alliansen idag och fortsätter att växa.

Lika bra, med andra ord, för småpartierna i Alliansen att rätta sig snällt in i den moderata linjen - "arbetslinjen", if you will. För problemet för Alliansen är inte att man mellan de fyra partierna inte tycker olika, för det gör man. Problemet är att alla ska tycka som Moderaterna.
I alla fall enligt Moderaterna.