I veckans Kalla Fakta visades baksidan av Sveriges extrema skolmodell. I en skola där elever ses som ekonomiska enheter har elever som Conrad, 8, med lindrig autism ingen plats. Conrad blev bortsorterad för att han ansågs kosta för mycket. Den skattefinansierade aktiebolagsskolan Runstycket gjorde allt för att Conrad inte skulle få gå där samtidigt som ägaren plockade ut fem miljoner kronor i vinst.

Det är skolor som dessa som Svenskt Näringsliv och Alliansen kämpar med näbbar och klor för att behålla.

Att Svenskt näringsliv inte har några problem med vinstjakten inom skolan är ingen hemlighet. Carole Lemne, VD för Svenskt näringsliv, anklagade Reepalu som utrett förslaget om vinstbegränsning i offentlig välfärd för att ha använt “alternativ fakta” medan Svenskt Näringsliv själva använt riggade siffror i sin egen kampanj.

Centerledaren Annie Lööf avfärdade förslaget om att begränsa vinsterna som “ren och skär fondsocialism” och Liberalernas Jan Björklund pratade om en “pseudodebatt”.

Alla elever har rätt till en likvärdig och jämlik skola oberoende av bakgrund enligt skollagen. En skola där så många elever som möjligt lyckas är en förutsättning för att näringslivet och offentlig sektor ska kunna få tag i kompetent arbetskraft och för att eleverna ska kunna gå ut i samhället som kritiskt tänkande och medvetna vuxna. Det senare är en förutsättning för vår demokrati.

Inget annat land i världen har kopierat Sveriges modell, inget annat land tillåter vinstdrivna skattefinansierade aktiebolag inom skolområdet. Trots att vi haft vårt system i över 25 år.

Barn som Conrad väljs bort

Uppdrag granskning visade redan 2013 att skattefinansierade aktiebolag valde bort ”besvärliga elever”, det vill säga elever som Conrad med autism, elever som har behov av extra resurser för att klara sin skolgång. Trots att det är olagligt.

Marknadslogiken gör att barn väljs bort. Sorteras ut. Människovärdet försvinner och ersätts av ekonomiska värden, antingen är ditt barn lönsamt eller inte. Antingen har ditt barn värde eller inte.

Det är det systemet som Svenskt Näringsliv och Alliansen vill behålla.